from August 22, 2011 to September 3, 2011 (Europe/Ljubljana)
Europe/Ljubljana timezone
Prijava

Prijava poteka preko spletne prijavnice.

Rok za prijavo: 15. junij 2011

Število mest je omejeno. Prednost imajo tisti, ki se prej prijavijo.

Obvestilo o izbiri: 30. junij 2011


Šolnina

Polna šolnina za poletno šolo iz finančne matematike znaša 600,00 EUR z vključenim DDV.

Šolnina za študente znaša 400,00 EUR z vključenim DDV.
Pred plačilom šolnine morate predložiti dokazilo o statusu študenta.

Za študente FMF, ki boste do 8. avgusta 2011 izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, znaša šolnina 50,00 EUR v vključenim DDV. Za uveljavitev tega posebnega popusta morate oddati prošnjo na recepciji Oddelka za matematiko.


Plačilo šolnine

Račun (elektronski ali papirni) s podrobnimi informacijami boste prejeli pred pričetkom poletne šole.