from August 22, 2011 to September 3, 2011 (Europe/Ljubljana)
Europe/Ljubljana timezone
Mikhail Urusov: Stohastične diferencialne enačbe

Pri predavanju se bomo večinoma omejili na enodimenzionalne stohastične diferencialne enačbe. Če bo dovolj časa, bomo obravnavali naslednje teme:

  • Krepke in šibke rešitve stohastičnih diferencialnih enačb;
  • Konstrukcija šibkih rešitev s pomočjo transformacij stanj in slučajne spremembo ure;
  • Enoličnost in lokalna enoličnost;
  • Konvergenca integralskih funkcionalov;
  • Obnašanje rešitev;
  • Ločitveni časi in zamenjave mer;
  • Martingalska lastnosti nekaterih eksponentov Girsanovega tipa;
  • Uporaba v stohastičnih financah.

Željeno predznanje: Za razumevanje predavanj je potrebno razumeti osnovne lastnosti Brownovega gibanja in Itôvega integrala. Koristilo bo tudi poznavanje lokalnih martingalov, zveznih semimartingalov in lokalnih časov.

>> Povzetek v pdf formatu (ENG)


<< Nazaj na seznam predmetov.