from August 22, 2011 to September 3, 2011 (Europe/Ljubljana)
Europe/Ljubljana timezone
Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani


organizira


Poletno šolo iz Finančne matematike


Čas: od 22. avgusta do 3. septembra 2011
Kraj: Oddelek za matematiko FMF
Jadranska ulica 21
Ljubljana
Organizacijski odbor: Tomaž Košir
Aleksandar Mijatović
Matjaž Omladič
Rok za prijavo: 15. junij 2011
Obvestilo o izbiri: 30. junij 2011
ECTS: Slušatelj, ki opravi vse študijske obveznosti, dobi 15 ECTS.
Le-te priznamo na magistrskem študijskem programu Finančna matematika.
Jezik: Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.
Dodatne informacije: finmat11@fmf.uni-lj.si


V času Poletne šole bo 26. in 27. avgusta 2011 potekala tudi

Delavnica iz stohastičnih metod na finančnih trgih.

Organizator delavnice je Aleksandar Mijatović.

Več informacij o delavnici najdete na www.fmf.uni-lj.si/workshop11.